Maksut

maksut

Hyväksytty Puhoskylän vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 2015. Voimaantulopäivä 1.1.2016

  • Liittymismaksu 2500,00 €+alv
  • Perusmaksu 50,00 €/vuosi + alv
  • Käyttömaksut 0,50 €/kuutiometri +alv
  • Vesipostimaksua ei ole toistaiseksi
  • Viivästyneistä maksuista on vesiosuukunnalla oikeus periä aiheutuneet kulut ja kulloinkin korkolain mukainen korko

Osuuskunta perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Palvelumaksut

Laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on 7,5 % (kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko). Muut perimiskustannukset peritään perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Palvelumaksuhinnasto 1.1.2016

Hyväksytty osuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2015
Puhoskylän vesiosuuskunta suorittaa liittyjilleen vähäisiä vesilaitostoimintaan liittyviä palveluita, joita ei kateta varsinaisilla vesimaksuilla. Tavallisimmat työt on hinnoiteltu kiinteästi.

Kiinteät työveloitukset

Mittarin lukeminen, liittyjän tilauksesta 25,00 €/kpl
Vesimittarin vaihtotyö 50,00 €/ kpl
Venttiilin sulkeminen tai avaaminen 50,00 €/kpl

Aikatyöveloitukset

Asennustyö 40,00 €/h
Työnjohto 68,00 €/h

Työssä käytetystä vuokratusta konekalustosta peritään kalustonvuokraajan veloituksen mukaisesti.

Matkakustannukset

Henkilöautolla 0,65 €/km

Tarvikeveloitukset
Puhoskylän vesiosuuskunta myy ainoastaan tavallisimpia tonttijohtotarvikkeita, kuten tonttivesijohtoja , -viemäriputkia ja liittimiä liittyjilleen ja vain heidän omia laitteitaan varten.

Rakennusaikainen vesi
Rakennusaikaisen veden käyttömaksut peritään joko mittaukseen tai arvioon perustuen.