Hallinto

Osuuskuntakokous

Osuuskuntakokous on ylin päätöselin osuuskunnassa. Kaikki osuuskunnan jäsenet ovat äänivaltaisia osuuskuntakokouksessa. Osuuskuntakokous kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa. Kokous päättää mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta sekä valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.
Osuuskunnan hallitus valmistelee osuuskuntakokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenillä on säännöissä tarkemmin määrätyin ehdoin oikeus viedä asioita osuuskuntakokouksen päätettäväksi. Osuuskuntakokouksen ja yrityksen muiden toimielimien tehtävät on määritetty osuuskunnan säännöissä.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet
Veikko Hyttinen, puheenjohtaja
Kauko Kosamo, varapuheenjohtaja
Tero Belov

Varajäsenet
Tapio Kettunen
Toivo Karvonen
Antero Kosamo

Toimitusjohtaja

Hallituksen alainen toimielin on toimitusjohtaja, joka valmistelee hallitukselle käsiteltävät asiat sekä johtaa osuuskunnan käytännön toimia. Puhoksen vesiosuuskunnan toimitusjohtaja on Kauko Kosamo, puh. 040 721 3619.

Osuuskunnan säännöissä on osuuskuntalain mukaan määrätty eri toimielimien, kuten osuuskuntakokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä. Osuuskunnan säännöt saa jokainen jäsen osuuskuntaan liittymisen yhteydessä.